D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

JUDEŢUL MARAMUREŞ                                     

CONSILIUL JUDEŢEAN

 – P R E Ş E D I N T E

                   R O M Â N I A

D I S P O Z I Ţ I E

 

privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

D I S P O Z I Ţ I E :

 Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 31 mai 2017, ora 1200 având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2017;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie a bugetelor pe anul 2016 pentru bugetul propriu al judeţului;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliul judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  al S.C. ,,Drumuri şi Poduri Maramureş “ S.A.;
 5. Proiect de hotărâre privind identificarea imobilelor constituite din terenurile adiacente unor drumuri judeţene situate pe traseul aferent proiectului „Reabilitarea Drumul Nordului – Maramureş, etapa I”;
 6. Proiect de hotărâre privind identificarea imobilelor constituite din terenurile aferente coridoarelor de expropriere de pe drumurile judeţene situate pe traseul aferent proiectului „Reabilitarea Drumul Nordului – Maramureş, etapa I”;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al judeţului Maramureş în domeniul public al municipiului Sighetu Marmaţiei;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al judeţului Maramureş în domeniul public al comunei Ocna Şugatag;
 9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Consiliul judeţean Maramureş a dreptului de preemţiune asupra imobilului cunoscut sub numele de Hotel Corona, azi Hotelul Tisa situat în strada Libertăţii, nr. 8, Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş, înscris în MI 2015 la poziţia 447, cod MM-II-n-A-04718, cu o suprafaţă construită de 1512 mp., aria desfăşurată 2830 mp şi o suprafaţă utilă de 2052 mp + teren aferent în suprafaţă de 3050 mp, înscris în CF 51821 Sighetu Marmaţiei, nr. cadastral 886, C1-886;
 1. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru imobilele din domeniul public al judeţului Maramureş situate în municipiul Sighetu Marmaţiei, str. V. Alecsandri nr.1;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor intervenite în domeniul public al judeţului Maramureș în cursul anului 2016;
 3. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecţie a proiectelor şi acţiunilor în domeniul tineretului pentru finanţări nerambursabile din bugetul judeţului, pe anul 2017;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor propuse să beneficieze de finanţare nerambursabilă şi a sumelor alocate fiecărui proiect din domeniul culturii, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2017;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării sumelor reprezentând forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor propuse să beneficieze de finanţare nerambursabilă şi a sumelor alocate fiecărui proiect din domeniul sportului, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2017;
 7. Proiect de hotărâre de modificare a Anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 67/21 aprilie 2017 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2017;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizaţiei de şedinţă a membrilor Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
 10. Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor juridice de asistență şi de reprezentare a Autorității Contractante Judeţul Maramureș, în litigiul având ca obiect revendicarea privind costuri suplimentare şi daune cumulate, formulată de S.C. Kasdum GF S.R.L. în baza Contractului de proiectare şi execuție lucrări nr.4988/10.06.2015, aferent proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Maramureș cod SMIS 24129.
 11. Raport asupra situaţiei gestionării bunurilor pe anul 2016.

Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:

 • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Mass-mediei judeţene.

 

PREŞEDINTE,

Gabriel Valer Zetea

 

Avizat pentru legalitate,

            SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Ioan Dragoş

Baia Mare, 26 mai 2017

Nr. 485

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.